HOME

   CONTACT

   ENGLISH

   FRANÇAIS

   ORGANISATIE

   KOETSREIS 1812

   KOETSREIS 2012

   SPONSORING

   DOCUMENTAIRE / SPEELFILM

   PERS

ORGANISATIE


Napoleon voor Tsjernobyl

In 1812 verliet Napoleon abrupt Wit-Rusland. 200 jaar later wordt deze reis overgedaan, met als doel het inzamelen van geld voor de Stichting Gichon.

Wordt ook sponsor


De organisatie van dit project ligt in handen van Joost van Hövell tot Westervlier.

Het plan


De reis nadoen

Het daadwerkelijk nadoen van deze reis. Dat houdt in met een koets en paarden langs dezelfde route. Dit aan de hand van het dagboek van Caulaincourt. De steden waar de reis doorheen gaat zullen bij de voorbereidingen en uitvoering van de reis worden betrokken.

Stand van zaken: Deze reis gaat in de zomer van plaatsvinden. Vier ervaren koetsiers zullen deze reis met ondergetekende maken.

Een nieuwe uitgave van het reisverslag

Van deze reis, waar Caulaincourt meer dan 150 pagina's aan heeft besteed, is nog nooit een apart boek verschenen. Er is sinds de uitgave van de wetenschappelijk geannoteerde uitgave van de memoires van Caulaincourt uit 1934, geen nieuwe onderzoek naar de gehele reis gedaan en terwijl er veel nieuw materiaal in archieven in de diverse landen langs de route ligt te wachten.

Het plan is om op basis van de memoires uit 1934 (door Jean Hanoteau) een nieuw geannoteerde uitgave van de memoires over de reis schrijven. In dat boek wordt de nieuw gevonden informatie opgenomen. Om deze nieuwe informatie te vinden zal er langs de route onderzoek gedaan moeten worden. Hierbij wordt de hulp gevraagd van historici en andere deskundigen langs de route.

Stand van zaken: Momenteel (is er overleg met potentiële uitgevers) wordt gezocht naar een uitgever voor dat boek.

Het maken van een meerdelige documentaire over deze reis

Het maken van een documentaire langs de route van deze reis. Het idee is om in samenwerking met lokale historici in de plaatsen waar de reis doorheen gaat belangrijke plekken te filmen die aan deze reis doen herinneren. Bekende historici, andersoortige deskundigen of nakomelingen van personen die op de een of andere manier een rol speelden tijdens de reis, worden aan het woord gelaten.

Speelfilm /en toneelstuk
Ook kan naar aanleiding van de documentaire een speelfilm worden gemaakt. Het reisverslag biedt hiervoor voldoende dramatische aanknopingspunten. In ieder geval leent het reisverslag zich voor een toneelstuk.

Stand van zaken: Momenteel wordt gezocht naar een geschikte coproducent en regisseur van deze documentaire

Financiën

De uitvoering/Het slagen van het project is afhankelijk van financiële bijdragen van geïnteresseerden. Het is de bedoeling dat het een Europees project wordt waar steden en landen langs de route een actieve rol hebben. Ik wil het project dan ook langs de route gaan promoten om van belangrijkste steden en plaatsen waar de reis doorheen gaat en het bedrijfsleven daar, sponsorgelden los te krijgen om het project financieel rond te krijgen. Ik weet dat er langs de route veel belangstelling om mee te werken in wetenschappelijke kring, Napoleon 'reanactment'-clubs, paard- en koets clubs, enz. In de loop der jaren heb ik daarover van Wit Rusland, Litouwen, Polen, Duitsland tot en met Frankrijk nuttige contacten gelegd.

Promotie voor steden en het bedrijfsleven

Voor de steden, en het bedrijfsleven daar, is deelname aan het slagen van dit project een manier om de stad, dorp of bedrijf nationaal en internationale bekendheid te geven.