HOME

   CONTACT

   ENGLISH

   FRANÇAIS

   ORGANISATIE

   KOETSREIS 1812

   KOETSREIS 2012

   SPONSORING

   DOCUMENTAIRE / SPEELFILM

   PERS

KOETSREIS 2012

DAGELIJKS VERSLAG VANAF 22 APRIL TOT EN MET 23 MEI 2012
Napoleon voor Tsjernobyl

In 1812 verliet Napoleon abrupt Wit-Rusland. 200 jaar later wordt deze reis overgedaan, met als doel het inzamelen van geld voor de Stichting Gichon.

Wordt ook sponsor


In 1812 verliet Napoleon abrupt Wit-Rusland. 200 jaar later wordt deze reis overgedaan, met als doel het inzamelen van geld voor de Stichting Gichon.

Het daadwerkelijk nadoen van deze reis. Dat houdt in met een koets en paarden langs dezelfde route. Dit aan de hand van het dagboek van Caulaincourt. De steden waar de reis doorheen gaat zullen bij de voorbereidingen en uitvoering van de reis worden betrokken.

De Napoleon koetsreis zal vanaf 22 april tot en met 23 mei 2012 plaatsvinden. Rond 1 mei 2012 vertrekken we met paard en koets vanuit Wit-Rusland terug naar, een voorstad van Parijs, Meaux. KLIK HIER VOOR HET REISSCHEMA

Naast Joost van Hövell tot Westervlier zijn de deelnemers aan de koetsreis: Gerrit Haakmeester, Harry Mulder, Sjoerd Jan van Breemen, Hein Heun en zijn broer Bennie Heun die voor het transport (per vrachtwagen) van de paarden en het materiaal zal zorgen. Allen zijn gepassioneerde aangespannen rijders. Ook gaan mee Lieke Zweers en Mariëlle Vermeer voor de verslaglegging. Wij roepen u allen, bedrijven en/of privé-personen op de reis van ongeveer 2000 kilometer, te sponsoren. De koetsreis van mei 2012 heeft als doel het werk van de Stichting Gichon in Wit-Rusland te ondersteunen. Het is de bedoeling om geld in te zamelen. Met dit geld kan de Stichting Gichon een vakantieoord voor kinderen uit de door Tsjernobylramp-getroffen gebieden realiseren.

In 1812 trachtte Keizer Napoleon door De Stichting Gichon behartigt sinds 2003 de belangen van kinderen in Wit-Rusland. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen in Wit-Rusland die direct of indirect zijn getroffen door de Tsjernobyl-ramp. Deze ramp, die 25 jaar geleden plaatsvond, heeft tot op de dag van vandaag grote gevolgen voor de kinderen van Tsjernobyl. Deze kinderen worden geboren zonder een werkelijke kans op een betere toekomst. De Stichting wil een steentje bijdragen aan de toekomst van deze kinderen door te investeren in het land zelf. Daartoe wordt hard gewerkt aan de realisatie van een opvanghuis, het House of Peace. Het House of Peace i.o. is aangekocht door de Stichting. Met het geld vanuit het Napoleon-project kan het pand ingericht worden (interieur) en kunnen daarna de deuren van het huis open!